18. okt, 2014

Geen capitulatie in Wageningen 1945

Jaarlijks zijn  er in Wageningen festiviteiten ter herdenking van de capitulatie in die plaats; op basis van een hardnekkige geschiedvervalsing. Vrijdag 4 mei 1945 vond op de Timeloberg op de Lüneburger Heide in Duitsland de capitulatie plaats van de Duitse troepen in Noordwest-Europa, waaronder Nederland. Die troepen gaven zich over aan de Noordelijke Legergroep van Montgomery. Ze zouden zaterdag 5 mei 1945 om 08.00 uur alle vijandelijkheden ter land, ter zee of in de lucht staken. Wageningen is dus geen stad van de capitulatie of de bevrijding! De verslaggeefster van Omroep Gelderland, I. ten V., begaf zich met een veteraan naar de zogenaamde capitulatiezaal in hotel De Wereld. ‘Hier is de vrede getekend’ deelde ze met grote stelligheid mee. De veteraan mompelde wat over capitulatie in die ruimte. Duitsland of de burgerlijke overheid kon echter geen vrede of capitulatie tekenen. De geallieerden erkenden uiteraard het Duitse staatshoofd Dönitz en diens regering niet. Duitsland kon dus niet de vrede tekenen of capituleren. Capitulaties waren daarom uitsluitend militair van aard. Militairen konden uitsluitend onvoorwaardelijk capituleren, geen vrede tekenen. Die vrede is nimmer getekend! De Gelderlander meldde 6 mei 2014 dat generaal Ch. Foulkes 5 mei 1945 Wageningen ‘de Duitse capitulatie’ schonk. Dit dagblad beweerde ook dat 5 mei 1945 ‘de Duitse troepen’ in Wageningen capituleerden. Minister van defensie J. Hennis-Plasschaert beweerde ‘5 mei Wageningen is voor altijd een kruispunt in onze nationale geschiedenis.’ Met deze onjuiste berichtgeving moesten luisteraars en lezers het doen. Generaloberst J. Blaskowitz tekende 5 mei 1945 om 16.30 uur in hotel 'De Wereld' in Wageningen de door Foulkes opgestelde overgavebevelen. Die dienden ter implementatie of uitvoering van het capitulatiedocument van de Lüneburger Heide. De Duitse troepen moesten in hun posities blijven. Blaskowitz moest onder meer informatie geven over de troepen; de militaire voorraad; ligging van mijnenvelden en explosieven en de plaatsen van militaire installaties, depots en artillerie in zijn gezagsgebied. Velen verwarren het Instrument of Surrender van 4 mei met de Orders to German Commanders on Surrender (Bevelen aan gecapituleerde Duitse bevelhebbers)  van 5 mei. Capitulatie in Wageningen in mei 1945 is een geschiedvervalsing.

Deel deze pagina