6. nov, 2014

Wagenings Museum De Casteelse Poort bevestigt geschiedvervalsing

In hotel ‘De Wereld’ in Wageningen begon 5 mei 1945 formeel de 'bevrijding van Nederland' met het tekenen van de ‘capitulatie van het Duitse leger’ (www.casteelsepoort.nl). Onderhandelingen over de capitulatievoorwaarden van de onvoorwaardelijke overgave vonden plaats in aanwezigheid van prins Bernhard. Die onderhandelingen betroffen de ‘voorwaarden voor de terugtrekking van de Duitse troepen'. De onderhandelingen werden 6 mei afgesloten met het tekenen van de definitieve tekst van de capitulatieakte. Het museum spreekt dan ook over Wageningen Stad der Bevrijding en de Vrede van Wageningen 1945. 

Louter verzinsels. De Duitse troepen in Nederland hadden al  4 mei 1945 onvoorwaardelijk gecapituleerd op de Lüneburger Heide tegenover veldmaarschalk Montgomery; uiteraard zonder onderhandelingen. Voorwaarden konden immers niet gesteld worden. Het Duitse leger bestond niet. De Duitse strijdkrachten capituleerden op alle fronten op 7 mei 1845 in Reims.  Prins Bernhard was alleen 5 mei in Wageningen aanwezig. Op 6 mei vond in Wageningen de ondertekening plaats van enkele bijlagen en gedetailleerde uitwerkingen van de Orders on the Surrender, de overgavebevelen. Deze dienden ter implementatie van het capitulatiedocument van Lüneburg. Wageningen is dus ten onrechte Stad der Bevrijding.  Het museum spreekt ten onrechte over de Vrede van Wageningen 1945. Het draagt op deze wijze zijn steentje bij aan de geschiedvervalsing van de gebeurtenissen op 5 mei in Wageningen. Van een museum mag juiste historische informatie verwacht worden.

Meest recente reacties

19.03 | 09:31

Dank u wel. Ik doe mijn best en beleef er genoegen aan.

18.03 | 23:54

Wat een geluk dat er nog historici zijn die critisch kunnen lezen en denken!

18.01 | 11:11

Ik heb het al veel aandacht gegeven, maar de mythen en geschiedvervalsingen zijn taai.
06 44015372 of j.brouwer201@upcmail.nl

18.01 | 09:43

Geachte heer Brouwer,

Ik zou graag met u in contact komen om (nog) meer te weten te komen over deze 'kwestie'. Dit verhaal verdient meer aandacht.

Deel deze pagina