5. aug, 2015

De Gelderlander adverteert ook vandaag met geschiedvervalsing

Wegener Media bieden in samenwerking met effeweg.nl een vierdaagse reis naar Berlijn aan (De Gelderlander). ‘Vier met ons 70 jaar vrijheid in Berlijn’. Een van de hoogtepunten is het bezoek aan het Duits-Russisch museum Karlshorst (foto) waar 8 mei 1945 veldmaarschalk W. Keitel ‘de definitieve capitulatie’ tekende. Dit is een beruchte geschiedvervalsing. Niet aangegeven wordt bovendien waarvan. Een Duitse capitulatie of capitulatie van nazi-Duitsland was niet mogelijk. De geallieerden erkenden immers de Duitse president en zijn Flensburgregering niet. Uitsluitend militaire capitulaties waren dus mogelijk. 

Maandag 7 mei 1945 tekende  Generaloberst Alfred Jodl om 02.41 uur in Reims de Act of Military Surrender. Dat hield in de formele, onmiddellijke, gelijktijdige, complete en onvoorwaardelijke overgave van alle Duitse strijdkrachten op alle fronten aan de geallieerden inclusief de Sovjet-Unie. Namens opperbevelhebber Eisenhower tekende in het geallieerde hoofdkwartier (SHAEF) chef-staf generaal W. B. Smith en voor het Opperbevel van de Sovjet-Unie generaal Ivan Susloparoff. F. Sevez tekende als getuige voor de Franse strijdkrachten. Aan Duitse zijde waren ook aanwezig majoor Wilhelm Oxenius (tolk) en Hans-Georg von Friedeburg, bevelhebber van de Kriegsmarine. Dit was de definitieve capitulatie van de Duitse strijdkrachten. De Tweede Wereldoorlog in Europa was afgelopen. De capitulatie in Reims trad de volgende dag, 8 mei, om 23.01 uur MET in werking. Alle strijdkrachten onder Duits gezag staakten hun actieve operaties. Die dag is daarom nog steeds Victory in Europe Dag (VE-Day). Niet omdat die dag de Duitse strijdkrachten in Berlijn capituleerden tegenover het Rode Leger. 

Een wantrouwende Stalin eiste een rechtstreekse overgave van de Duitse strijdkrachten aan het Rode Leger in Berlijn. Hij riep de hevig ontluisterde generaal Ivan Susloparoff uit Reims terug naar Moskou. Stalin vreesde een wapenstilstand in het westen en voortzetting van de oorlog tegen de Sovjet-Unie. Dinsdag 8 mei omstreeks 23.30 uur ratificeerde Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel in het hoofdkwartier van het Rode Leger in Berlijn-Karlshorst de Act of Military Surrender van Reims. Deze formele bekrachtiging van de capitulatie in Reims betekende nogmaals overgave van de Duitse strijdkrachten aan het Opperbevel van het Rode Leger vertegenwoordigd door opperbevelhebber maarschalk Georgi K. Zjoekov. Generaaladmiraal Von Friedeburg vertegenwoordigde de Kriegsmarine en GeneraloberstHans-Jürgen Stumpff de Luftwaffe. Luchtmaarschalk Arthur Tedder tekende namens het geallieerde opperbevel. De generaals Carl A. Spaatz en Jean de Lattre de Tassigny, respectievelijk bevelhebber van de Amerikaanse luchtmacht in Europa en het Eerste Franse Leger, tekenden als getuigen. De Sovjet-Unie bracht deze bekrachtiging in Berlijn van de capitulatie in Reims 9 mei om 02.00 uur in de openbaarheid. Voor de Sovjet-Unie en het huidige Rusland is daarom 9 mei de Dag van de Overwinning op nazi-Duitsland. De Grote Vaderlandse Oorlog was met een zege afgesloten. 

Het Duits-Russisch museum Karlshorst spreekt terecht over ratificering van de capitulatieakte (Akt der Ratifizierung der Kapitulationsurkunde) op 8 mei 1945 door vertegenwoordigers van de Duitse Wehrmacht. Bedoeld is de akte van Reims. De bewering dat daarmee een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog is onjuist. Die was 8 mei 1945 geëindigd met de inwerkingtreding van de capitulatieakte van Reims.

Meest recente reacties

19.03 | 09:31

Dank u wel. Ik doe mijn best en beleef er genoegen aan.

18.03 | 23:54

Wat een geluk dat er nog historici zijn die critisch kunnen lezen en denken!

18.01 | 11:11

Ik heb het al veel aandacht gegeven, maar de mythen en geschiedvervalsingen zijn taai.
06 44015372 of j.brouwer201@upcmail.nl

18.01 | 09:43

Geachte heer Brouwer,

Ik zou graag met u in contact komen om (nog) meer te weten te komen over deze 'kwestie'. Dit verhaal verdient meer aandacht.

Deel deze pagina