9. sep, 2016

Bevrijding in de Gelderse streken www.Geldersestreken

Www.Geldersestreken  is opgezet door de regionale bureaus voor toerisme in Gelderland. De website is inhoudelijk ver onder de maat. Bestuurs- of samenwerkingsregio’s (Arnhem-Nijmegen en Rivierenland) worden aangezien voor landstreken. Het nieuwe onderdeel http://www.geldersestreken.nl/c/points-of-interest/b/de-bevrijding-in-de-gelderse-streken-wat-een-verhaal!/ bevat veel historisch onjuiste informatie. Het accent ligt op bevrijding. Operatie Market Garden was echter geen bevrijdingsoperatie en de Canadese troepen hadden in april 1945 twee taken. Zij moesten een verbindings- en bevoorradingsroute van Eindhoven over Arnhem naar het noorden en noordoosten veiligstellen en de linkerflank van het Britse Tweede Leger beschermen. De inname en zuivering van plaatsen beschouwden inwoners als bevrijding. 

Doel van operatie Market Garden was niet de verovering van ‘de belangrijkste bruggenhoofden over de Waal en de Rijn’. Die bestonden niet eens. Ook de bevrijding van Nederland was geen doel van deze operatie. Doel van luchtlandingsoperatie Market was het veiligstellen van een opmarsroute voor de grondtroepen van de Belgisch-Nederlandse grens tot de Waal. Daarbij hoorde de verovering van bruggen, onder meer tussen Eindhoven en Uden en over de Maas, de Waal en de Neder-Rijn. Die grondtroepen moesten niet doorstoten naar Duitsland maar tot het IJsselmeer. Zij moesten tussen Arnhem en Nunspeet een sterk bruggenhoofd vestigen met diepe uitlopers over de IJssel. Operatie Market Garden ‘stokte niet bij Arnhem’, maar liep 21 september vast ten zuiden van Elst. Luchtlandingsoperatie Market was 19 september ten noorden van de Neder-Rijn al mislukt. Slag om Arnhem is een dubbele mythe: lichtbewapende luchtlandingstroepen konden geen slag leveren met een zwaarbewapende tegenstander en Arnhem was geen doel. Britten en Polen moesten zich niet uit Arnhem terugtrekken naar gebied ten zuiden van de Neder-Rijn, maar uit Oosterbeek. De Betuwe werd daardoor geen frontgebied. Dat was dit gebied al sinds 22 september. De Rijnbrug was geen ‘brug naar bevrijding’, maar de laatste brug op weg naar de vestiging van een geallieerd bruggenhoofd op de Veluwe. Overigens sneuvelden tijdens de Waaloversteek bij Nijmegen geen 48 militairen. Die sneuvelden voorafgaand aan, tijdens en na de Waaloversteek, o.a. in Oosterhout. Overigens lijkt het aantal oorlogsslachtoffers in de provincie Gelderland overdreven. 

Duidelijk is dat het bieden van juiste historische informatie niet toevertrouwd kan worden aan bureaus voor toerisme en de zogenaamde Liberation Route Europe. Veelzeggend is dat deze bureaus voor toerisme zulke prietpraat aan het publiek durven voor te leggen. De bevrijding van Gelderland – wat een verhaal is onzin en broddelwerk!

Meest recente reacties

19.03 | 09:31

Dank u wel. Ik doe mijn best en beleef er genoegen aan.

18.03 | 23:54

Wat een geluk dat er nog historici zijn die critisch kunnen lezen en denken!

18.01 | 11:11

Ik heb het al veel aandacht gegeven, maar de mythen en geschiedvervalsingen zijn taai.
06 44015372 of j.brouwer201@upcmail.nl

18.01 | 09:43

Geachte heer Brouwer,

Ik zou graag met u in contact komen om (nog) meer te weten te komen over deze 'kwestie'. Dit verhaal verdient meer aandacht.

Deel deze pagina