5. nov, 2014

Gemeente Wageningen koestert geschiedvervalsing over 5 mei

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wageningen zegt bekend te zijn met ‘de diverse opvattingen over de capitulatie en hoe deze in de historie is en wordt beschreven’. Het laat dit echter op de gemeentelijk website www.wageningen.nl niet blijken. Daar is te lezen dat op 5 mei 1945 in hotel ‘De Wereld’ in Wageningen in aanwezigheid van prins Bernhard onderhandelingen of ‘voorbereidende besprekingen’ zijn gevoerd. De gemeente Wageningen weet niet waarover die onderhandelingen gingen. Die geeft drie totaal verschillende onjuiste antwoorden: ‘over de capitulatie van de Duitse troepen in Nederland; ‘de capitulatie van Duitsland’ en de overgave van ‘het Duitse leger’ aan de geallieerden. De ‘capitulatie’, ‘capitulatieakte’, het ‘capitulatiedocument’, de ‘capitulatiedocumenten’ of ‘–voorwaarden’ werden de volgende dag in de aula van de landbouwhogeschool ‘daadwerkelijk getekend’. Dat betekende voor Nederland ‘het einde van de Tweede Wereldoorlog’. Wageningen ‘wordt (en is nog steeds)’  stad der Bevrijding. ‘Daarom vieren we nog elk jaar op 5 mei het bevrijdingsfeest’.

De gemeente Wageningen erkent dat de ‘echte capitulatie’ 4 mei in Duitsland op de Lüneburger Heide was getekend. De ‘capitulatieakte’ van 5 mei in Wageningen was ‘een overeenkomst’ tussen luitenant-generaal Foulkes en Generaloberst Blaskowitz. Die bevatte ‘de regels’ waaraan de Duitse en geallieerde troepen zich in Nederland zouden houden. De originele ‘akte’ is in 1953 door generaal Foulkes geschonken aan de gemeente Wageningen. Sindsdien ligt ‘dit nationaal belangrijke stuk’ in het Wageningse gemeentearchief. De gemeente stuurde in 2014 de ‘capitulatieakte’ in voor de verkiezing ‘Stuk van het Jaar 2014’. Een duidelijk voorbeeld van bewuste geschiedvervalsing.

Wageningen verspreidt dus nog steeds hardnekkige mythen om deze geschiedvervalsing in stand te houden. Bekend is dat op 4 mei 1945 het Duitse opperbevel instemde met de onvoorwaardelijke overgave van alle Duitse strijdkrachten in Nederland, Noordwest-Duitsland, Sleeswijk-Holstein en Denemarken aan veldmaarschalk Montgomery, de bevelhebber van de Noordelijke Legergroep. De ondertekening van het capitulatiedocument vond om 18.30 uur plaats. De gecapituleerde troepen zouden zaterdag 5 mei om 08.00 uur alle vijandelijkheden staken. Op dat tijdstip van inwerkingtreding van de militaire capitulatie op de Lüneburger Heide was Nederland vrij. Daarom viert Nederland op 5 mei Bevrijdingsdag. De artikelen 1, 3 en 4 van het capitulatiedocument schreven voor dat de gecapituleerde troepen alle verdere geallieerde bevelen moesten uitvoeren. Generaal Crerar van het Eerste Canadese Leger gaf zijn beide korpsbevelhebbers opdracht in hun sectoren het capitulatiedocument uit te voeren. Foulkes deed dat in Wageningen. Ter implementatie van de capitulatie op de Lüneburger Heide stelde hij de overgavebevelen of Orders on the Surrender op; de door Wageningen genoemde ‘overeenkomst’. Hij had de bevelen zo geformuleerd dat hij Blaskowitz, bevelhebber van de Duitse troepen in Nederland,  voor vrijwel alle af te wikkelen zaken verantwoordelijk stelde. Er stonden uiteraard geen regels in voor de Canadese troepen. Onderhandelen over deze overgavebevelen was uiteraard niet aan de orde. Dat deden de geallieerden ook niet over een onvoorwaardelijke overgave, zoals op de Lüneburger Heide. Blaskowitz en Foulkes ondertekenden de overgavebevelen 5 mei om 16.30 uur in hotel ‘De Wereld’. Wageningen is dus geen stad der bevrijding.

Meest recente reacties

19.03 | 09:31

Dank u wel. Ik doe mijn best en beleef er genoegen aan.

18.03 | 23:54

Wat een geluk dat er nog historici zijn die critisch kunnen lezen en denken!

18.01 | 11:11

Ik heb het al veel aandacht gegeven, maar de mythen en geschiedvervalsingen zijn taai.
06 44015372 of j.brouwer201@upcmail.nl

18.01 | 09:43

Geachte heer Brouwer,

Ik zou graag met u in contact komen om (nog) meer te weten te komen over deze 'kwestie'. Dit verhaal verdient meer aandacht.

Deel deze pagina