dr. Jan Brouwer: Doel geallieerden: volledige overwinning op Duitsland

Er bestaan nog steeds veel misverstanden over de doelen van de westerse geallieerden. Het geallieerde doel was immers niet de bevrijding van (West-)Europa of in het verlengde daarvan de bevrijding van Nederland. (gemeente Nijmegen, Sunset March, Joël Stoppels Battlefield Tours), Liberation Route Europe (www.LRE-foundation.org). 

Het werkelijke doel van de geallieerden was “we will accept nothing less then Full Victory‘’,  de ‘volledige overwinning op Duitsland’. (Eisenhower, 5 juni 1944). Winston Churchill maakte niets voor niets het V-teken (V for Victory), teken van de overwinning. Hun middel was vernietiging van de Duitse troepen, industriecentra en steden. 8 mei 1945 is de dag van de inwerkingtreding van de volledige en onvoorwaardelijke capitulatie van alle Duitse strijdkrachten op alle fronten op 7 mei 1945 in Reims. Die dag is dan ook Victory in Europe Day (VE-Day). De geallieerden hielden uiteraard geen bevrijdings-, maar overwinningsparades.


Na de Rijnoversteek en vestiging van een bruggenhoofd bij Wesel (operatie Plunder) op en na 23 maart 1945 trok het Britse Tweede Leger op de geallieerde linkerflank naar het noordoosten  in de richting Hamburg en uiteindelijk tot de Elbe, niet Berlijn (droom van Montgomery). Het Eerste Canadese Leger en de Britse 43ste infanterie divisie die sinds eind november 1944 het Over-Betuwse bruggenhoofd had verdedigd en in april het Pannerdensch kanaal en de IJssel was overgestoken, hadden duidelijke taken: flankdekking bieden aan het Britse Tweede Leger en een verbindings- en bevoorradingsroute  van Eindhoven over Nijmegen, Arnhem en  Zutphen  naar het noorden en noordoosten veiligstellen in het kader waarvan ze uiteraard baileybruggen bouwden  bij Arnhem en Zutphen en vijandelijke troepen moesten vernietigen. Sommigen  spreken over bevrijding van Nederland, maar beschrijven die niet vanuit de van vijanden gezuiverde of bevrijde plaatsen. Geallieerden waren dan ook  geen bevrijders, maar werden door inwoners van plaatsen die gezuiverd waren van vijandelijke troepen zo gezien. Een bevrijding van Oost-Nederland is dan ook onzin. Heel Nederland was vrij op 5 mei 1945 om 08.00 uur. Op dat tijdstip trad het Document van Overgave van de Duitse troepen in Nederland, Noordwest-Duitsland, Sleeswijk-Holstein en Denemarken op 4 mei 1945 op de Timeloberg op de Lűneburger Heide in werking. Nog drie zaken moesten gebeuren. De Duitse bevelhebber In Nederland Joh. Blaskowitz die zich 4 mei dus ook had overgegeven, ondertekende de bevelen tot het verstrekken van gedetailleerde militaire informatie op 5 mei 1945 om 16.30 uur in hotel De Wereld in Wageningen. Daarna vond de ontwapening plaats van de Duitse troepen in concentratiegebieden gevolgd door terugkeer naar Duitsland maar dan wel in krijgsgevangenschap. 

Deel deze pagina