dr. Jan Brouwer: Aam - Westeraam


Het woord ‘’Aam’’ of ‘’Ambe’’ betekent water of waterloop. De Aamse stroomgordel was een zijrivier van de Rijn die in de onbedijkte delta stroomde van Haalderen langs Elst naar Driel door de westzijde van het huidige Schuytgraaf langs 't Vlot (veelzeggend). Huys Aam of Ambe was in  de Romeinse tijd en de Middeleeuwen een centraal gelegen belangrijk centrum. Het huis stond waarschijnlijk aan de huidige Nieuwe Aamsestraat tegenover de huidige Lingestraat. Ooster Aam omvatte de Bredelaar, Heuvel en Bergerden. Westelijk van buurschap Wester Aam – nu Aam – lag al in  de negentiende eeuw T-boerderij of Huize Wester Aam van de familie Breunissen. Tegenwoordig heet deze voormalige veeboerderij Westeraam. Sinds 2011 heeft huize Westeraam een zorgfunctie (Thomashuis voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperkingen en Herbergier voor vijftien mensen met dementie). De VINEX-woonwijk Westeraam is gebouwd op voormalige gronden van deze boerderij. Vandaar de naam Westeraam.


Scholengemeenschap Het Westeraam vmbo heeft bij de naamkeuze onvoldoende of geen oog gehad voor ‘’Aam’’ als naam van een waterloop. Rivieren worden immers geschreven met het lidwoord ‘de’, zoals de Neder-Rijn, de Linge en de Aam. Het Westeraam – juist is dus De Westeraam - vmbo is onderdeel van De Gelderse Onderwijsgroep Quadraam die scholen omvat in Arnhem, de Liemers en Overbetuwe. Die is kennelijk niet geïnteresseerd in Elst of de wijk waarin de school staat. Geen echte Elster school dus. Opmerkelijk is dat ook inwoners van Westeraam abusievelijk spreken over het Westeraam in plaats van gewoon Westeraam.

Deel deze pagina