BETUWELIJN - BETUWEROUTE

 

De eerste spoorwegwet uit 1860 bepaalde dat de staat spoorlijnen zou aanleggen en in exploitatie geven aan particulieren. De tweede spoorwegwet uit 1875 bepaalde de aanleg van zes spoorlijnen door de rijksoverheid. De zesde lijn was de lijn Elst – Dordrecht in aansluiting op de op 16 juni 1879 geopende lijn Arnhem – Nijmegen. De exploitatie werd toegewezen aan “De Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS)’’.

 

De aanleg vond plaats van oost naar west in drie gedeelten. Het eerste traject, Elst – Geldermalsen, werd 1 november 1882 geopend; het tweede gedeelte, Geldermalsen – Gorinchem, 1 december 1883; en het derde en laatste gedeelte, Gorinchem – Dordrecht, op 16 juli 1885. De Betuwelijn van Elst naar Dordrecht, ook wel Merwe-Rijn-Lijn genoemd, was dus in 1885 gereed. In 1890 ging de exploitatie over op de “Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM).

 

De lijn was bedoeld voor personen- en goederenvervoer en daarom in dubbelspoor ontworpen.  De lijn werd in het begin echter in enkel spoor uitgevoerd. Een gedeeltelijke  verdubbeling kwam pas later. De lijn werd in de praktijk vrijwel uitsluitend gebruikt voor personenvervoer, heeft een lengte van ruim 94 km. (van de aansluiting op de lijn Arnhem-Nijmegen tot Dordrecht) en is tussen Elst en Tiel niet geëlektrificeerd.

 

De Betuweroute voor goederenvervoer is op 16 juni 2007 geopend tussen Rotterdam en Zevenaar met aansluiting op Duitsland’. Deze goederenspoorlijn  is geëlektrificeerd, 160 km. lang en uitgevoerd in  dubbel spoor.

 

Er zijn dus grote verschillen en Betuwelijn is geen synoniem voor Betuweroute. Toch zien sommigen – kennelijk ziende blind – geen  verschil tussen de Betuwelijn en de Betuweroute. Merkwaardig is dat zelfs omroep Gelderland en dagblad De Gelderlander niet gehinderd worden door enige kennis van zaken over deze twee zo wezenlijk verschillende spoorlijnen. Opmerkelijk is wel dat sommigen  wel de Betuweroute aanduiden met Betuwelijn, maar niet andersom.

Deel deze pagina

Foto: Betuweroute