dr. Jan Brouwer: De Linge


Opmerkelijk is dat de gemeente Overbetuwe, Waterschap Rivierenland en de Parkorganisatie van Landschapspark Lingezegen  ‘ineens’ beweren dat de Linge, de vroegere Rijn- en Waalwetering, geen kanaal maar een rivier is. Nabij de  brug over de Linge in de Grote Molenstraat in Elst bij de ingang naar Park Lingezegen  staan sterk vervuilde informatieborden  over o.a. de Limes en de Linge. Het waterschap spreekt daar abusievelijk over de Linge als een rivier in plaats van een afwateringskanaal. Deze fout zet veel lezers op het verkeerde been, ook het college van B en  W. van de gemeente Overbetuwe. Dat wil in de te bouwen Lingebuurt naar aanleiding van de ‘rivier’ de Linge straatnamen van rivieren. Het Waterschap Rivierenland beweert dat het met de Linge wat ingewikkeld ligt. Gedeeltelijk beschouwt het de Linge als een kunstmatige rivier – en dat is nou juist een kanaal - met de uitstraling van een kanaal. Benedenstrooms heeft de Linge een natuurlijker karakter. Doorgaans gebruiken we – Waterschap Rivierenland - de term ‘rivier’ voor de Linge. De burger echter niet. Die zegt kanaal tegen een kanaal en rivier tegen een rivier. Het Polderdistrict Over-Betuwe had ook meer verstand van de aard van de Linge dan het Waterschap. Geen flauwekul. Het is helemaal niet ingewikkeld. Water uit het Pannerdensch kanaal wordt ingelaten in de watergang de Linge bij Doornenburg. De in de 13de eeuw(244)  gegraven en rechttoe rechtaan gekanaliseerde Boven-Linge is dan een kanaal tot bij Zoelen  (ruim 46 km.) en daarna een rivier of Beneden-Linge tot Gorinchem (de Dode Linge) om daar uit te monden in de Beneden Merwede, in totaal met een lengte van 108 kilometer. Vandaar de bijnaam het lange water. Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw bestond de Linge of Landwetering uit de Landweteringen noordelijke Rijnwetering en zuidelijke Waalwetering gescheiden door een aarden wal, de Weteringsewal, het bekende en broodnodige afwateringskanaal voor de Betuwe waarin  tal van graven, zegen, pijpen en afwateringssloten water van de komgronden en  broeklanden afvoeren. Simpel toch. Het Waterschap Rivierenland moet nog een lesje over kanalen en rivieren beter bestuderen.

Deel deze pagina