1. dec, 2014

Wageningen herdenkt prins Bernhard ... of niet?

Wageningen herdenkt 1 december prins Bernhard. Er is een ceremonie op het 5 meiplein bij de plaquette (foto). Schoolkinderen lezen gedichten voor in de ‘capitulatiezaal’ van hotel De Wereld. Deze herdenking is een voorbeeld van een herdenking zonder duidelijke inhoud. Herdenkt men prins Bernhard, zijn overlijden of zijn overlijdensdag? Of gaat de herdenking om zijn aanwezigheid ‘bij het tekenen van de capitulatie in Hotel de Wereld’ (omroep Gelderland, 1 dec. 2014); ‘bij de onderhandelingen over de capitulatie van de Duitse bezetters in hotel De Wereld’ (De Gelderlander, 1 dec. 2014) of  'bij het tekenen van de capitulatievoorwaarden in hotel De Wereld’; een ‘historische overeenkomst’ (burgemeester G. van Rumund)? In de 'Stad der Bevrijding' zou 'de vrijheid' zijn getekend. 

De capitulatie van ook de Duitse troepen in Nederland vond 4 mei 1945 plaats op de Lüneburger Heide. Duitse troepen in Noordwest-Europa capituleerden tegenover veldmaarschalk Montgomery, bevelhebber van de Noordelijke Groep van Legers. Uiteraard was dit een onvoorwaardelijke capitulatie. Onderhandelen over de capitulatie of tekenen van capitulatievoorwaarden was dan ook niet aan de orde. Duitse bevelhebbers moesten het capitulatiedocument tekenen. In verschillende geallieerde sectoren moesten vervolgens Duitse bevelhebbers de overgavebevelen ter implementatie van het capitulatiedocument tekenen. In de sector van het 1ste Canadese Legerkorps moest generaal Foulkes 5 mei 1945 de overgavebevelen met bijlagen ter tekening voorleggen aan generaal J. Blaskowitz; bevelhebber van de gecapituleerde Duitse troepen in Nederland. Die bevelen gingen voornamelijk over het verstrekken van informatie over militaire zaken.

Het tekenen van een capitulatie of capitulatievoorwaarden in Wageningen is dan ook een bewuste geschiedvervalsing evenals de benaming ‘capitulatiezaal’. Men herdenkt daar dus 1 december en 5 mei een geschiedvervalsing.

Meest recente reacties

19.03 | 09:31

Dank u wel. Ik doe mijn best en beleef er genoegen aan.

18.03 | 23:54

Wat een geluk dat er nog historici zijn die critisch kunnen lezen en denken!

18.01 | 11:11

Ik heb het al veel aandacht gegeven, maar de mythen en geschiedvervalsingen zijn taai.
06 44015372 of j.brouwer201@upcmail.nl

18.01 | 09:43

Geachte heer Brouwer,

Ik zou graag met u in contact komen om (nog) meer te weten te komen over deze 'kwestie'. Dit verhaal verdient meer aandacht.

Deel deze pagina