29. mei, 2015

Missers op Interactieve Kaart Militair Erfgoed van RAAP

Stichting RAAP heeft een kaart gemaakt van militair erfgoed in de Tweede Wereldoorlog, de zogenaamde Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME.nl). De meeste gegevens waren wel bekend, maar voor de samenhang moest RAAP circa tien boeken ‘openslaan’. Deze stichting ziet ook samenhang waar die totaal niet bestaat. 

Kennelijk waren de gegevens over operatie Market Garden en de periode na 21 september 1944 bij RAAP niet bekend. Wat beweert RAAP over operatie Market Garden. Doelen van die operatie  waren het afsnijden van de Duitse troepen in het westen van Nederland; om de Siegfriedlinie of Westwall naar Duitsland te trekken en ‘de Schelde te bevrijden’. Nonsens. 

Het strategische doel van operatie Market Garden was vestiging van een bruggenhoofd ten noorden van de Neder-Rijn tussen Arnhem en het IJsselmeer met het front naar het oosten en diepe uitlopers over de IJssel. Tactisch doelen waren het afsnijden van de Duitse troepen en hun lanceerbases voor V2-raketten in West-Nederland. Meer niet. 

De zuivering van Zeeland en West-Brabant was nodig voor een vrije toegang over de Westerschelde en de Schelde tot de haven van Antwerpen. Bevrijding van de Schelde is onzin. De zuivering van Zeeland en West-Brabant in oktober en november 1944 had niets met operatie Market Garden te maken. Deze acties waren door die operatie alleen sterk vertraagd. 

De opmerkingen van RAAP over loopgraven in de Rijnkade in Arnhem zijn onjuist. Die zijn geen ‘verrassingen’, waren geen verdedigingslinies en vormen geen ‘onderbelicht verhaal’. Eind september en vooral na 7 oktober 1944 legden Duitsers aan de noordzijde van de Neder-Rijn een verdedigingslinie aan met bruggenhoofden ten zuiden van de rivier. Zij vreesden een nieuw geallieerd offensief. Die linie liep van Doornenburg tot Rhenen. Onderdelen van die verdedigingslinie waren uiteraard ook loopgraven. Niets bijzonders dus. 

Meest recente reacties

19.03 | 09:31

Dank u wel. Ik doe mijn best en beleef er genoegen aan.

18.03 | 23:54

Wat een geluk dat er nog historici zijn die critisch kunnen lezen en denken!

18.01 | 11:11

Ik heb het al veel aandacht gegeven, maar de mythen en geschiedvervalsingen zijn taai.
06 44015372 of j.brouwer201@upcmail.nl

18.01 | 09:43

Geachte heer Brouwer,

Ik zou graag met u in contact komen om (nog) meer te weten te komen over deze 'kwestie'. Dit verhaal verdient meer aandacht.

Deel deze pagina