3. mrt, 2017

Redactie van www. Arnhem Direct, Wat je niet wist over de Slag om Arnhem

De redactie (Patrick Arink) blikte van 5 tot en met 17 september 2016, 72 jaar na de zogenaamde slag om Arnhem, terug op ‘de slag’. Ze deed dat in twaalf artikelen ‘waarin zaken aan de orde komen die je waarschijnlijk niet wist over de Slag om Arnhem’. De artikelen zijn voornamelijk gebaseerd op verouderde en achterhaalde literatuur. Voorbeelden zijn A Bridge Too Far van Cornelius Ryan (1974), de daarop gebaseerde film met dezelfde titel in 1977 en het boek van Middlebrook (1994).

Opmerkelijk is dat de redactie zonder toelichting reacties verwijdert die haar onwelgevallig zijn. Opmerkelijk is voorts dat de redactie nog steeds gevechten bij en op Bovenover en Onderlangs en aan weerszijden van de noordelijke toegangsweg naar de Rijnbrug beschouwt als de 'slag om Arnhem'. De redactie weet nog steeds niet dat lichtbewapende luchtlandingstroepen zonder luchtsteun geen slag kunnen leveren met een zwaarbewapende tegenstander. Toch houdt de redactie vast aan een ‘slag om Arnhem’. Ze geeft echter niet aan welke strijd ze als ‘de slag’ beschouwt die bovendien gericht was op de verovering van Arnhem. Ze gebruikt deze historische onjuistheid (mythe, geschiedvervalsing) kritiekloos. De artikelen bevatten tal van mythen. Op een gemythologiseerd verhaal zit echter niemand te wachten. 

Het doel van operatie Market Garden was de vorming van een bruggenhoofd tussen Arnhem en het IJselmeer. Dit bruggenhoofd moest beschikken over diepe uitlopers over de IJssel. Tactische doelen waren het afsluiten van de Duitse troepen en hun lanceerbases voor V2-raketten in het westen van Nederland. Market Garden was dan ook een bruggenhoofdoperatie. Montgomery mocht kiezen voor de vestiging van een bruggenhoofd tussen Arnhem en Wesel. Hij zou na de mislukking van bruggenhoofdoperatie Market Garden op 21 september 1944 de volgende dag al voor bruggenhoofden bij Wesel en Keulen kiezen met operatie Gatwick. Voor Montgomery was operatie Market Garden een brug te ver. 

De redactie kent blijkbaar het verschil niet tussen een operatiedoel en een opmarsrichting. De troepen van de Britse veldmaarschalk moesten op de linkerflank van de geallieerde opmars oprukken. Ze konden een route volgen om de Siegfriedlinie heen naar Duitsland. Doelen waren het Ruhrgebied en een opmars door de Noordduitse laagvlakte. Hoofddoel van operatie Market Garden was in ieder geval niet Arnhem, zoals de redactie beweert. De Britse grondtroepen rukten dan ook niet op naar Arnhem, ook niet op 21 september 1944. Hun opdracht was en bleef vorming van een bruggenhoofd op de Veluwe. Arnhem was dan ook niet de hoofdprijs van operatie Market Garden. Overigens liep de beschermde opmarsroute niet van Eindhoven naar Arnhem, maar slechts tot de Waal. De landing van een Britse luchtlandingsbrigade in Elst was geschrapt door een tekort aan vliegtuigen. 

Het (hoofd)doel van de 1ste Britse Luchtlandingsdivisie was niet de verovering van Arnhem of de Rijnbrug. Het einddoel was de vorming van een bruggenhoofd aan weerszijden van de Neder-Rijn. Dit bruggenhoofd moest zich uitstrekken van de Westerbouwing tot en met de spoorbrug bij Westervoort. Het moest ten minste één van de oeververbindingen bij Arnhem – spoorbrug, schipbrug, verkeersbrug - omvatten. Dit bruggenhoofd is iets anders dan een perimeter rond Arnhem, waar de redactie over schrijft. Overigens waren deze Britten geen goedgetrainde soldaten met gevechtservaring en waren deze doelen niet eerder van de Amerikaanse 101ste Luchtlandingsdivisie. De Britten hadden deze doelen al bij de op 10 september afgelaste operatie Comet Garden. 

Voor de vorming van het bruggenhoofd volgden de Britten drie evenwijdige routes naar het oosten. Leopard, Tiger en Lion waren geen namen voor groepen, maar voor de te volgen routes. Doelen van het 3de parachutistenbataljon op de middelste route waren het 2de bataljon van Frost flankdekking bieden en aan de noord- en noordoostelijke zijde afschermen bij het veroveren van de verkeersbrug. De troepen van Frost bereikten die brug echter niet en hielden de noordelijke kant ervan niet bezet, zoals de redactie beweert. Ze vestigden defensieve posities in gebouwen aan weerszijden van de noordelijke toegangsweg tot de brug. Zij konden dus geen slag leveren, zeker niet om de brug of Arnhem. Arnhem of de Rijnbrug konden dan ook geen brug te ver zijn. Voor de Britse luchtlandingstroepen was de vorming van het beoogde bruggenhoofd een brug te ver. Als Browning over een brug te ver heeft gesproken, heeft hij waarschijnlijk gedoeld op het langs de rivier te vestigen bruggenhoofd. 

Model vestigde zich niet in hotel Hartenstein maar in Huize Tafelberg. De troepen van Krafft vormden geen verdedigingseenheid van Model, maar waren een onderdeel van de verdediging langs de grote rivieren onder bevel van Generalleutnant Hans von Tettau. 

Het Sint Elisabeths Gasthuis was geen onderbelicht aspect van luchtlandingsoperatie Market ten noorden van de Neder-Rijn. De Britten zagen zich niet als helden. Ze waren dat ook niet. Britse auteurs hebben van hen helden gemaakt, onder meer in Theirs is the Glory. Het Drielse veer speelde geen doorslaggevende rol tijdens operatie Market Garden. De Britten maakten er geen gebruik van en de Polen konden er geen gebruik van maken. De kabel was door de veerman op 20 september 's avonds losgekapt en de pont afgedreven. De perimeter in Oosterbeek was geen bruggenhoofd, maar een verdedigingssector. Die kon geen onderdeel zijn van een ‘slag om Arnhem’. Gevluchte en verdreven Britten hadden rond Hartenstein immers defensieve posities ingenomen. De Polen konden niet gevolgd worden door ‘vele duizenden geallieerde troepen’. Die troepen waren er helemaal niet. Die waren 24 september tijdens de conferentie van Valburg dan ook niet beschikbaar voor een eventuele oversteek over de rivier. Zo veel troepen konden zelfs geen gebruik maken van de smalle Betuwse wegen. 

Operatie Market Garden of ‘de slag’ - niet hetzelfde - is niet in Nijmegen verloren. Luchtlandingsoperatie Market was al 19 september ten noorden van de Neder-Rijn mislukt. Grondoperatie Garden mislukte op 21 september ten zuiden van Elst. Daar waren geallieerde tanks vastgelopen op een Duits afweerscherm. Er was geen slag om Nijmegen, wel om de Waalbruggen. Generaal Gavin maakte de fout te laat troepen naar de Waalbruggen te sturen. Op 20 september moesten de Britse tanks in Lent wachten op infanterie. Bovendien waren er wel degelijk Duitse troepen in de Over-Betuwe en stond bij Elden en de Rijnbrug afweergeschut. 

De strijd van 12 tot 14 april was ook geen slag om Arnhem. Het gebied moest gezuiverd worden. De taken van de Canadezen waren zorgen voor flankdekking van het Britse Tweede Leger en veiligstelling van een verbindings- en bevoorradingsroute. Deze route liep van Antwerpen over Eindhoven, Nijmegen en Arnhem naar het noorden en noordoosten. Belast met de zuivering van Arnhem en het zuidelijk deel van de Veluwe was de Britse 49th (West Riding) Infantry Division (Polar Bears). Dat waren geen Canadezen, zoals de redactie beweert. Deze Britten kregen steun van Britse en Canadese tanks. Het geallieerde Over-Betuwse bruggenhoofd was niet eind maart 1945, maar van 2 tot 5 april 1945 uitgebreid. De Duitse bruggenhoofden waren gezuiverd. De Britse Polar Bears hadden vier maanden het Over-Betuwse bruggenhoofd verdedigd. Ze waren begin april over het Pannerdensch kanaal getrokken en vervolgens over de IJssel. 

De zogenaamde slag om Arnhem duurde geen negen dagen van 17 tot 26 september 1944. Luchtlandingsoperatie Market was ten noorden van de Neder-Rijn al binnen twee dagen mislukt. De defensieve nasleep in Oosterbeek duurde nog tot 25 september. 

De redactie presenteert dus slechts een gemythologiseerd verhaal met de onjuiste titel ‘Wat je niet wist over de ‘slag om Arnhem’.  

Patrick Arink (redactie Arnhem Direct) schreef: Echt: je zit er gigantisch naast, meneer de zogenaamde 'dr.' ... Zelden zo hard en zo lang gelachen.' 

Mijn antwoord: Beste Patrick,  Typische reactie voor een pedant journalistje dat over het onderwerp wat achterhaalde en verouderde boeken en informatie van Liberationroute heeft gelezen.  Schandelijk om ongemotiveerd niet welgevallige maar wel de juiste!! informatie van je website te verwijderen. Kenmerkend voor Arnhem Direct? Uw reactie om te lachen is een normale reactie. U weet duidelijk weinig of niets van het onderwerp. Wat je weet, blijkt historisch onjuist te zijn. Je dreigt van je geloof in die kennis af te vallen.  Er zijn twee mogelijkheden: nieuwe kennis accepteren of domweg ver van je werpen door hard en lang te lachen. Je koos voor het laatste. Typerend. Ga je diep schamen.

Meest recente reacties

19.03 | 09:31

Dank u wel. Ik doe mijn best en beleef er genoegen aan.

18.03 | 23:54

Wat een geluk dat er nog historici zijn die critisch kunnen lezen en denken!

18.01 | 11:11

Ik heb het al veel aandacht gegeven, maar de mythen en geschiedvervalsingen zijn taai.
06 44015372 of j.brouwer201@upcmail.nl

18.01 | 09:43

Geachte heer Brouwer,

Ik zou graag met u in contact komen om (nog) meer te weten te komen over deze 'kwestie'. Dit verhaal verdient meer aandacht.

Deel deze pagina